Select Page
 

*การเปลี่ยน/คืนสินค้า

เงื่อนไขการเปลี่ยนคืนสินค้า

กรุณาอ่านเงื่อนไขการเปลี่ยนคืนสินค้าอย่างละเอียดก่อนทำการสั่งซื้อ บริษัทแสงทองอินเตอร์เทรด จำกัด ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับคืนสินค้าไม่ว่ากรณีใดๆก็ตาม

ลูกค้าสามารถเปลี่ยนสินค้าได้ใน 2 กรณีเท่านั้น

 1. สินค้าไม่ถูกต้องตามที่ลูกค้าสั่ง
 2. เปลี่ยน ขนาด หรือ สี (สามารถเปลี่ยนได้เป็นบางรุ่นเท่านั้น)

ทางบริษัทขออนุญาติตรวจสอบรายละเอียดการสั่งซื้อกับลูกค้าผ่านทางไลน์  ID: saengthonginter หรือทางโทรศัพท์ ก่อนการจัดส่ง หากท่านได้รับสินค้าแล้วกรุณาตรวจสอบสินค้าทันทีว่าถูกต้องตามรายการสั่งซื้อหรือไม่ ในกรณีสุดวิสัยลูกค้าต้องการเปลี่ยนสินค้า กรุณาแจ้งให้ทางบริษัททราบภายใน 3 วันนับจากวันที่ท่านได้รับสินค้า หากไม่ได้ทำการติดต่อภายในระยะเวลาที่กำหนด ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับเปลี่ยนสินค้า

-เกี่ยวกับการเปลี่ยนสินค้า

สามารถเปลี่ยนเป็นชนิดเดิม หรือชนิดใหม่ได้ โดยสินค้าที่เปลี่ยนต้องมีมูลค่าเท่ากับ หรือมากกว่าชนิดเดิม กรณีสินค้าที่เปลี่ยนราคาสูงกว่า ลูกค้า จะต้องชำระส่วนต่างเพิ่มก่อนทำการสั่งซื้อสินค้าตัวใหม่

surat saengthong รับคืนสินค้าตามเงื่อนไขดังต่อไปนี้เท่านั้น

 • ลูกค้าต้องตรวจรับสินค้า และปฎิเสธการรับสินค้านั้นทันที หากพบปัญหา เช่นสินค้ามีความบกพร่องเสียหายอันเกิดจากผู้ผลิต, สินค้าหมดอายุ, ลูกค้าได้รับสินค้าไม่ตรงตามใบสั่งซื้อ, สินค้าได้รับความเสียหายในระหว่างการจัดส่ง , กรณีลูกค้าสั่งผิดไซด์ – ผิดประเภท – ผิดสี หรือในกรณีที่ลูกค้าไม่ได้ทำการรับสินค้าเอง แล้วมาตรวจพบปัญหาในภายหลัง ลูกค้าสามารถแจ้งปัญหา เปลี่ยน-คืน สินค้าได้ภายในระยะเวลา 3 วัน นับจากวันที่ท่านรับสินค้าแล้วซึ่งลูกค้าต้องรับผิดชอบในส่วนของค่าขนส่งในการเปลี่ยนสินค้าเองทังหมด
 • เปลี่ยน-คืนสินค้าได้ครั้งเดียว
 • สินค้าที่ทำการคืนนั้นจะต้องอยู่ในบรรจุภัณฑ์เหมือนเดิมทุกประการ
 • สินค้าที่สามารถคืนได้ต้องเป็นสินค้าที่ซื้อจาก surat saengthong เท่านั้น
 • ผลิตภัณฑ์ที่ได้ทำการเปิดหรือใช้แล้ว หรือกรณีที่ลูกค้าต้องการเปลี่ยนโดยไม่ใช่สาเหตุมาจากผลิตภัณฑ์ ไม่สามารถเปลี่ยนคืนได้
 • สินค้าที่มีความเสียหาย ชำรุดหรือความเสียหายอันเนื่องมาจากบรรจุภัณฑ์ที่ไม่เหมาะสม ซึ่งเกิดจากระหว่างการส่งคืนจากลูกค้า
 • บริษัทฯ จะติดต่อแจ้งผลการพิจารณา ในการรับเปลี่ยนหรือคืนสินค้า ทางบริษัทสอบถามช่องทางการเปลี่ยน-คืนสินค้า ที่ลูกค้าสะดวกกลับไปยังลูกค้าพร้อมนัดส่งสินค้าใหม่ทันทีตามเงื่อนไข
 • สินค้าที่ได้รับภายใต้เงื่อนไขการจัดรายการ อาทิ ของแถม สินค้าแลกรับ สินค้าแลกซื้อ จะต้องส่งคืนพร้อมสินค้าหลัก

หมายเหตุ: ทางเราขอสงวนสิทธิ์ไม่รับเปลี่ยนหรือคืนสินค้าที่ตรงตามเงื่อนไขดังต่อไปนี้

 1. ไม่รับเปลี่ยนหรือคืนโคมไฟทุกชนิด เว้นเสียแต่เป็นความผิดพลาดของบริษัท
 2. แจ้งความต้องการจะเปลี่ยนสินค้าหลังจาก 3 วัน
 3. ส่งคืนสินค้ามาโดยไม่มีคำยืนยันการรับคืนจากทางบริษัท
 4. ส่งคืนสินค้าคืนมาล่าช้ากว่า 3 วัน นับวันที่มีการยืนยันการรับคืนจากบริษัท
 5. สินค้าเคยถูกใช้แม้เพียงครั้งเดียว
 6. สินค้าไม่ได้อยู่ในสภาพเดิม, สินค้าถูกแกะ ฉีก หรือตัดออกบาร์โค๊ด
 7. สินค้าถูกปรับแต่ง
 8. สินค้าถูกทำให้มีตำหนิหรือชำรุดโดยลูกค้า
 9. รูปทรงของสินค้าเปลี่ยนแปลงไปโดยเนื่องจากการทดลองใช้ , หรือการส่งคืนจากลูกค้า
 10. คืนสินค้าไม่ครบ*

-เอกสารและสิ่งที่จำเป็นสำหรับการคืนสินค้า :

 • ใบกำกับภาษี (invoice) /ใบเสร็จรับเงินทั้งชุด (เอกสารฉบับจริง)
 • สินค้าที่ทำการคืนนั้นจะต้องอยู่ในบรรจุภัณฑ์เหมือนเดิมทุกประการ โดยแนะนำให้ทำการแพ็คสินค้าคืนด้วยกล่องเดิมที่เราทำการจัดส่งไปให้ เว้นแต่ว่ามันไม่ได้อยู่ในสภาพที่ดีพอสำหรับการนำมาใช้
 • หากท่านมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการคืนเอกสารและสินค้า กรุณาติดต่อ 077-205888 , 077-286161-2 เพื่อติดต่อเจ้าหน้าที่